Realizace projektu s podporou EU - Komplexní inovace společnosti DKL Tech

Úvod » Novinky » Realizace projektu s podporou EU - Komplexní inovace společnosti DKL Tech

Realizace projektu s podporou EU - Komplexní inovace společnosti DKL Tech

Cíl projektu:

Zavedení nové produktové řady HD - kontrolních přípravků na interiérové stropní díly automobilů a také, procesní a organizační inovace - zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění pokročilých výrobních technologií a moderních SW pro zpracování přípravy výroby a nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby.

 

Předmět projektu:

Zlepšení vnitropodnikových procesů v přímé návaznosti na VaV, zpřesnění prvotní evidence a tím lepší alokaci lidských, výrobních a materiálových zdrojů. Tím dojde ke snížení jejich zátěže s přímým dopadem na kvalitu výstupů z VaV.

Realizací projektu bude zajištěno rovněž zvýšení kvality produkce a rozšíření produktového portfolia prostřednictvím:

- využíváním moderních výrobních CNC strojů - změny výrobních postupů při opracování některých dílů

- komplexního řízení firmy a evidenci podnikových procesů pokrývajících oblasti VaV, výroby, obchodu,

ekonomických a účetních agend a manažerské řízení a plánování.

- snížení administrativní a časové náročnosti výkonů při řízení vnitropodnikových procesů a snížení

administrativních a transakčních nákladů, apod.,


Zpět na výpis